Valse start Vlaamse vaccinatiecampagne ligt niet enkel aan Doclr

De Vlaamse vaccinatiecampagne draait vierkant. Een van de verklaringen is de gebrekkige ondersteuning vanuit de informatie. Zo is er kritiek op Doclr. Maar dat is niet het enige probleem.

Doclr wordt ondersteund door het Leuvense Paronella dat werd opgericht in 2017. Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar.

Uit recente publicaties van het Agentschap Zorg & Gezondheid blijken er heel wat andere problemen. Het zou oneerlijk zijn alle problemen in de schoenen van de mensen achter Doclr te schuiven. Zo werden er ‘spookbewegingen’ binnen de toepassing voor voorrraadbeheer van het vaccinatiecentrum gemeld. Dat was een probleem dat met Microsoft besproken zou worden. Er waren ook inlogproblemen. En er waren ook niet nader gepreciseerde ‘configuratie issues’.

Een vaccinatiecentrum draait vandaag niet alleen op Doclr, maar ook op MAGDA Online, Vaccinnet, Laat je vaccineren (www.laatjevaccineren.be), MyHealthViewer en de FAGG-website voor het melden van bijwerkingen. Sommige toepassingen moeten met elkaar ‘praten’. Dat is niet altijd even evident, zeker als je gegevens moet binnenladen. Ook op dat punt worden problemen gemeld. De gegevens zijn immers ‘vervuild’ en moeten eerst schoongemaakt worden. Soms wordt zelfs aangeraden aan de managers van de vaccinatiecentra om met eigen gegevens te werken.

De essentie van het probleem is dat veel te laat werd gedacht aan de informaticaondersteuning. Dat is niet de schuld van Paronella.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More