Vakbond eist nultolerantie tegen politiegeweld

28 agenten gewond: “Het is genoeg geweest”

De organisatoren van de betoging tegen racisme zijn tevreden met de grote opkomst, bij de politici is er ergernis, angst bij de virologen en woede bij de politie. Terwijl massabijeenkomsten nog tot 1 augustus verboden zijn wegens het corona-gevaar, stond burgemeester Philippe Close (PS) toch toe dat 10.000 mensen kwamen betogen. Men vraagt zich luidop af of iemand dit had moeten tegen houden.

Iemand? De socialistische burgemeester deed dat alleszins niet en beroept zich op de bevoegdheid die hij heeft (ook in coronatijden) om “de openbare orde en veiligheid te bewaken en te garanderen, en daartoe dus maatregelen te nemen.” Hij schuift de hete patat door naar premier Wilmès voor wie zijn telefoon openstond, maar die hij – naar eigen zeggen – niet heeft gehoord. Wilmès vind overigens dat “het voor een rechtvaardige zaak is en mensen zich moeten kunnen uiten.”


Niet alleen het gevaar van corona-besmetting was een probleem. Je moest geen waarzegger zijn om te voorspellen dat de betoging een recept was voor rellen met de Brusselse boefjes. Bij de dood van Adil – de jongen die zich met zijn scooter doodreed op een politiewagen – werd Anderlecht onder handen genomen. De kans dat dit tuig zich bij de Black Lives Matter-betoging zouden gedragen, was nihil. Dat schiet in het verkeerde keelgat bij de politie, zij kregen voor de zoveelste keer stenen naar hun hoofd geslingerd. Er raakten 28 agenten gewond.

“We hebben vastgesteld dat de risicoanalyse van zondag met haken en ogen aan elkaar hing. Toen hebben we de opmerking gemaakt dat indien het verkeerd zou lopen, niemand nog zou weten wat te doen. De tolerantiegrenzen waren ook niet goed bepaald naar geweld tegen politie toe. Dat is een van de eerste eisen die we zullen stellen: de risicoanalyses moeten deftig gemaakt worden en er moet een nultolerantie komen tegen geweld. Anders escaleert het zoals zondag”, zei Vincent Houssin van het liberale VSOA op Radio 1. De vakbond gaat dan ook een stakingsaanzegging indienen voor de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. De politievakbond vindt dat de betoging van zondag nooit had mogen plaatsvinden en wijst niet alleen met de beschuldigende vinger naar burgemeester Close, maar ook naar de premier en de federale overheid die had moeten ingrijpen.


Het is op zijn minst bizar te noemen dat een betoging tegen (politie)geweld ontaardt in geweld (tegen de politie). Maar de organiserende organisatie Network For Black Lives Belgium vindt dat hiervoor de verantwoordelijkheid bij de politie ligt die buitensporig geweld gebruikte. Op hun Facebook geven ze zelfs tips aan ordediensten hoe die hen en hun families zou moeten beschermen: “De stad is nu in de ban van heftige gebeurtenissen die zich ruim na de demonstratie hebben afgespeeld. Wij volgen nauwgezet hun beloop. Wij dringen de politie sterk aan om de-escalerend te werken, in nauwe samenwerking met o.a. jeugdwerkers, en zich te onthouden van buitensporig geweld. De demonstratie heeft vele families en jonge mensen aangetrokken. We dringen de burgemeester aan om zich hard te maken voor hun veilige thuiskomst, en zich daar maximaal voor in te zetten. De levens, gezondheid en de fysieke integriteit van de demonstranten zijn vele malen van hoger waarde dan goederen.”

De wereld op zijn kop?

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More