VAF krijgt 8 miljoen euro extra Vlaams geld

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds. Hiernaast voert het VAF ook bepaalde opdrachten uit voor het economisch filmfonds Screen Flanders. Het VAF-team, verantwoordelijk voor de werking van deze diverse fondsen, is gevestigd in het Huis van de Vlaamse Film in Brussel.

​In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht neemt de Vlaamse Regering ondersteunende maatregelen voor de heropstart van de audiovisuele productiesector. De Vlaamse Gemeenschap sloot op 18 december 2017 beheersovereenkomsten af met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voor de beleidsperiode 2018-2021 met betrekking tot het Filmfonds, het Gamefonds en het Mediafonds.

De Vlaamse Regering keurde vrijdag drie addenda goed bij deze overeenkomsten. Met deze drie addenda (VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds) worden wijzigingen aangebracht aan de respectieve beheersovereenkomsten 2018-2021 met het oog op bijkomende investeringen voor de heropstart van de audiovisuele sector. Het gaat om 8 miljoen euro extra middelen.

Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke werd onlangs verkozen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More