Vaccinaties weldra verplicht?

Het kan, maar simpel is het niet.

Het vaccineren gaat niet snel genoeg, de cijfers dalen te langzaam en er zijn teveel anti-vaxxers. Hoe hoger het percentage gevaccineerden, hoe minder kans het virus krijgt om zich te verspreiden. Bij een vaccinatiegraad van 70 procent (op de volledige bevolking) is er sprake van nationale groepsimmuniteit en zou het virus mettertijd kunnen uitsterven. Er zijn ook wetenschappers die spreken van een vaccinatiegraad van 90 procent. Op dit moment zijn er echter nog maar 2,2 procent van alle Belgen ouder dan 18 jaar volledig gevaccineerd. Je kan dat bezwaarlijk effectief noemen.

In Vlaanderen is de vaccinatiebereidheid groot, maar in Brussel en Wallonië is er meer angst en wantrouwen. Vooral in woonzorgcentra zorgt dat voor grote ongerustheid bij de heren/dames experten van ons land. Veertig procent van het Brussels personeel wil zich niet laten vaccineren. In Wallonië is dat een kwart. Experts denken dat dit komt omdat ze aangestoken worden door de Franse anti-vaxcultuur. Of zou het door de kleuterige vax-cultuur komen in eigen land? Hoe dan ook, de Gems vindt dat het verplicht vaccineren van het personeel in de woonzorgcentra geen taboe mag zijn. Die bewering zou wel eens de opmaat kunnen zijn voor een verplichte vaccinatie voor iedereen. We zitten immers niet alleen met onvoldoende bereidheid, maar ook nog eens met het minderwaardig AstraZeneca vaccin dat door veel mensen geweigerd wordt.

Met een algemene verplichting maken politici zich niet populair en dus ligt de maatregel moeilijk. Maar onmogelijk is het niet. Al moeten er wel enkele juridische bochten worden genomen.

Je kan je verzetten zich tegen een verplichte vaccinatie op grond van je recht op individuele vrijheid. De stellingname is dat eenieder de vrijheid heeft om een vaccinatie te weigeren, en die kan onderbouwen door middel van de Wet Patiëntenrechten en het recht op privé-en gezinsleven (artikel 22 Grondwet, artikel 8 Europees Verdrag voor de rechten van de Mens). Overeenkomstig de Wet Patiëntenrechten kan een medische ingreep immers niet plaatsvinden zonder toestemming van de patiënt.

Maar, het Belgische Hof van Cassatie oordeelde eerder reeds dat de wettelijke verplichting tot vaccinatie niet in strijd is met Europese regelgeving of de wet op Patiëntenrechten. Volgens het Hof zijn er in het kader van de volksgezondheid immers uitzonderingen mogelijk op de verplichting om zijn toestemming te geven voor een medische ingreep. Bovendien bestaat er Artikel 1 van de Gezondheidswet van 1 september 1945, die voorziet in de mogelijkheid voor de Koning (lees: de regering) om een maatregel op te leggen om besmettelijke ziekten, welke een algemeen gevaar opleveren, te voorkomen of te bestrijden.

De overheid kan dus wel degelijk een verplichting tot vaccinatie opleggen wanneer dit gerechtvaardigd is in het algemeen belang, bijvoorbeeld bij het voorkomen van ernstige epidemie. Personen die weigeren het verplichte vaccin te laten toedienen, riskeren een geldboete van maximaal 800 euro en een gevangenisstraf van maximaal een maand. (artikel 5 en 6 van de Gezondheidswet)

 

Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More