Unia mag meewerken aan Brussels wetboek ter bestrijding van discriminatie

Nawal Ben Hamou (PS) is staatssecretaris in Brussel. Ze kreeg een vraag in het Brussels parlement van voormalig journaliste Hilde Sabbe die er vandaag parlementslid is.

Nadat de Regering-Vervoort III tot stand was gekomen, werd Ben Hamou op 18 juli 2019 staatssecretaris voor Gelijke Kansen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Parlementslid Sabbe stelde gisteren een vraag aan Ben Hamou over de stand van zaken van het Brussels wetboek ter bestrijding van discriminatie.

Staatssecretaris Ben Hamou heeft aan equal.brussels de opdracht gegeven een advocatenkantoor aan te stellen om bijstand te verlenen. Ben Hamou: “Dat advocatenkantoor, dat werd aangesteld na een offerteaanvraag via de voorgeschreven mededingingsprocedure, zal uitgaan van de inbreng van de betrokken regeringsleden. Het project, dat centraal staat in de gewestelijke beleidsverklaring, vereist dat de bevoegde kabinetten en besturen op een transversale manier samenwerken, en wel onder mijn leiding.”

Om de samenwerking te structureren, komt er een begeleidingscomité dat zal bestaan uit een vertegenwoordiger van elk betrokken bestuur en ministerieel kabinet. Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) zullen er als deskundigen worden uitgenodigd. Unia en het IGVM zullen de werkzaamheden van nabij volgen en advies en bijstand verlenen aan de onderzoekers.

De Staatssecretaris: “Daarnaast zal ook de uitgebreide raadpleging van het maatschappelijke middenveld waarvoor ik in het begin van mijn ambtsperiode het initiatief nam, als inspiratiebron worden gebruikt, en zal er rekening worden gehouden met de relevante verslagen van de nationale en internationale spelers. Tot slot zal het advies worden ingewonnen van de Adviesraad voor Personen met een Handicap en van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen.”

Parlementslid Sabbe (one.brussels-sp.a) vindt dat wetboek dringend nodig. Er was overigens al een aanbeveling op dat vlak van Unia van 2017.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More