Uitspraak rechtbank geeft inzicht in werkwijze van getuigen van Jehova

Op 19 maart 2015 legt een burger klacht neer bij het Parket van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, afdeling Gent tegen de VZW Christelijke gemeente van Jehovah’s Getuigen en dit op grond van de artikelen 443 en 444 Sw, 448 Sw, artikel 453bis Sw en artikel 22 van de Wet Bestrijding Discriminatie en alle mogelijke wetsinbreuken waartoe de feiten waarvoor klacht wordt neergelegd aanleiding kunnen gegeven.

De periode waarvoor klacht wordt neergelegd betreft de periode van 1 januari 2011 tot datum van de klacht (19 maart 2015). De plaats van de feiten wordt omschreven als te Gent, agglomeratie en elders in het Rijk.

De correctionele rechtbank heeft onlangs een uitspraak gedaan. Wanneer getuigen van Jehovah zich uit de geloofsgemeenschap terugtrekken, worden ze uitgesloten en sociaal geïsoleerd, zelfs van van hun eigen familie. De rechtbank meent dat het hier duidelijk gaat om aanzetten tot discriminatie of segregatie en spreekt zware boetes uit.

De rechtszaak geeft vooral een inzicht in de wijze waarop voormalige getuigen van Jehova aangepakt worden.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More