Turtelboom onderzoekt veilige implementatie van 5G voor EU

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft een controle ingesteld om na te gaan of de EU en haar lidstaten tijdig en gecoördineerd veilige 5G-netwerken implementeren.

De controle volgt op de recente analyse door de ERK van de EU-respons op de Chinese staatsgestuurde investeringsstrategie, waarin 5G-beveiliging als een punt van zorg werd aangemerkt.

De controleurs zullen de opzet van 5G door de EU onderzoeken en kijken naar de steun van de Europese Commissie aan de lidstaten, haar uitrol van 5G en de aandacht die zij heeft voor veiligheidskwesties. Zij zullen zich richten op netwerkbeveiliging, met inbegrip van cyberbeveiliging en hardware.

“De manier waarop 5G in de hele EU wordt ingezet, zal invloed hebben op veel aspecten van het leven van burgers door ontwikkelingen als e-gezondheid, slimme auto’s en slimme elektriciteitsnetten. 5G zal ook gevolgen hebben voor de inspanningen van Europa op het gebied van digitalisering en, vanwege de grensoverschrijdende aard ervan, op de werking van de eengemaakte markt,” aldus Annemie Turtelboom, het lid van de ERK dat de controle leidt. “Het is daarom van essentieel belang dat deze nieuwe sleuteltechnologie snel, veilig en gecoördineerd wordt geïmplementeerd.”


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More