Topchef Sergio Herman maakt zijn Nederlandse firma Vlaams

De Nederlandse vennootschap SERGIO BEHEER werd al in 2007 opgericht. De vennootschap is de centrale financiële holding van topchef Sergio Herman waarmee de zakelijke activiteiten in Nederland beheerd worden.

In het najaar van 2020 beslist Sergio om de Nederlandse firma om te zetten naar Belgisch recht en over te brengen naar Knokke waar hij woont. Op 30 november wordt bij een notaris in Vlaanderen de internationale omzetting van die BV geakteerd. De notaris levert vervolgens een attest af waaruit blijkt dat aan alle juridische handelingen en formaliteiten werd voldaan.


Vervolgens wordt door de notaris vastgesteld dat het de bedoeling is om de Nederlandse vennootschap om te zetten naar een BV van Belgisch recht. De vennootschap wordt ook naar het Vlaams gewest overgebracht, meer bepaald naar Knokke. Daar heeft de beroemde kok al een andere venootschap.


Op 17 december 2020 wordt de grensoverschrijdende omzetting door een andere notaris vastgesteld en geakteerd. Op 24 december wordt de akte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Brugge neergelegd. De publicatie hiervan verschijnt vervolgens op 5 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad waarmee de omzetting voltooid is. De vennoootschap Sergio Beheer is Belgisch geworden. Of moeten we zeggen Vlaams. In Nederland werden gelijkaardige juridische handelingen ondernomen om de vennootschap daar uit te schrijven.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More