Tomorrowland herstructureert en professionaliseert

Vandaag verscheen in het Staatsblad een voorstel tot partiële splitsing binnen de groepsstructuur van Tomorrowland. De afsplitsing kadert volgens de akte ‘binnen een herstructurering en professionalisering van de bedrijfsadministratie van de groep’.

Met een partiële splitsing wordt bedoeld de verrichting waarbij een deel van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap A op een andere vennootschap B overgaat, en waarbij de aandeelhouders van vennootschap A, benevens het behoud van hun aandelen A, ook nieuwe aandelen B ontvangen.

De vennootschap A die aldus slechts een deel van haar maatschappelijk vermogen heeft overgedragen blijft dus voortbestaan: zij ondergaat evenwel een vermogensvermindering die gelijk is aan het deel van haar maatschappelijk vermogen dat werd overgedragen aan vennootschap B. 

Aangezien de broers Beers via hun vennootschappen aandeelhouders zijn van beide vennootschappen uit de groep, wordt de financiële operatie een stuk makkelijker.
 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More