Tobback struikelt over nieuwe klaslokalen voor De Wijnpers in Leuven

De coronacrisis sloeg een krater van bijna drie miljoen euro in de budgetten van de provincie Vlaams-Brabant. Toch heeft de deputatie heel wat investeringen gepland. Zo is er onder andere vijf miljoen euro voorzien voor nieuwe klaslokalen en serres in de school De Wijnpers in Leuven.

Je kan er heel wat unieke studierichtingen volgen op technisch, artistiek en beroepsniveau. Naast een degelijke algemene basisvorming beogen ze een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs en een beroepsgerichte, technische opleiding die aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt.

Tijdens een recente bespreking in de provincieraad over dit dossier had provincieraadslid Louis Tobback (sp.a) grote problemen met de manier waarop het dossier behandeld werd. De voormalige burgemeester van Leuven verklaarde in naam van zijn fractie dat de procedures niet helemaal correct werden nageleefd. Tobback: “De goedkeuring van AGION moet ook worden bekomen.” Hij is niet zeker dat het fiat daar gegeven zal worden.

AGION is het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. Het is een agentschap van de Vlaamse Gemeenschap dat is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 als een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en bij decreet van 16 november 2012 omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. De voogdijminister is Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Het zou dus best kunnen dat het laatste woord over dit dossier nog niet werd gezegd.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More