Tien miljoen euro naar VAF om productie Vlaamse content te verhogen

Vlaams minister-president Jan Jambon stelde tijdens zijn Septemberverklaring het Vlaamse relanceplan voor, waarvoor de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen vrijmaakt. Dat plan, dat de naam Vlaamse Veerkracht kreeg, moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken tijdens en na de coronacrisis.

Dat Vlaams relanceplan wordt drie keer per jaar gemonitord waarbij wordt voorzien in een monitoringsrapport via een mededeling. Er hangt telkens een communicatieluik aan vast.

Het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd ook vertaald naar 180 projecten en (bij de meeste projecten) een achterliggend relancebudget. Een van die concrete projecten is het geven van een impuls van 10 miljoen euro aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) om de productie van Vlaamse content te verhogen. Dat project en de andere staan in dit document.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More