Test-Aankoop tegenover FAGG over aankoopdossiers coronavaccins

Op 29 oktober 2020 vraagt Test-Aankoop aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om toegang te krijgen tot het advies van het comité dat de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid ondersteunt met betrekking tot de analyse van de aankoopdossiers die betrekking hebben op het contract tussen de Europese Commissie en Johnson & Johnson.

Bovendien vraagt Test-Aankoop het contract in kwestie waarover het advies gegeven werd. Test-Aankoop vzw voert aan dat er een duidelijk publiek belang is om deze documenten openbaar te maken. Volgens haar hebben burgers het recht om op de hoogte te zijn over de inhoud van de onderhandelingen en contracten die worden afgesloten met farmaceutische firma’s voor de levering van vaccins tegen COVID-19. Deze afspraken worden immers in naam van de burgers gemaakt en er worden Europees miljarden euro’s aan overheidsgeld uitgegeven voor de ontwikkeling en productie van vaccins.

Test-Aankoop vzw stelt ook dat de geheimzinnigheid rond de onderhandelingen en afspraken het vertrouwen van de bevolking in de aanpak van de COVID-19 pandemie ondermijnen. Dit kan er zelfs toe leiden dat burgers geen vertrouwen hebben in de werkzaamheid en veiligheid van toekomstige vaccins, en zich niet zullen laten vaccineren.

Het FAGG weigert om de informatie te geven. Hierop trekt Test-Aankoop naar de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (Afdeling openbaarheid van bestuur). Die Commissie geeft Test-Aankoop deels gelijk en wijst het FAGG op het principe van de gedeeltelijke openbaarmaking op grond waarvan slechts informatie die onder een uitzonderingsgrond valt aan de openbaarmaking kan worden onttrokken. Alle andere informatie in het bestuursdocument dient vooralsnog openbaar te worden gemaakt.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More