Telleurstellende nieuwe personferentie van sciensano

Georkestreerde oude/nieuwe en overbodige info over contact tracing.

Het Nationaal Crisiscentrum gaat opnieuw drie keer per week een persbriefing houden met een actuele stand van zaken over de coronacijfers. Zij vinden het belangrijk om duiding te geven bij de cijfers. Jammer genoeg bleef men gemiddelden geven die iedereen al lang kende. Volgens sommigen geven die gemiddelden een vertekend beeld omdat er vertraging op de cijfers zit. 

Op maandag, woensdag en vrijdag zullen er dus weer persconferenties plaatsvinden, die wat ons betreft, op deze manier, volledig overbodig zijn. Nieuw is dat er ook regelmatig cijfers over de contactopsporing worden meegedeeld, maar ook dat bleek een flauwe slag in het water.

Een niet inspirerende Karine Moykens – hoofd contactopsporing – bracht op een irriterende, kerkachtige zaagtoon informatie die van weinig daadkracht getuigt. Zij vroeg aan de mensen om eerlijk te zijn.

Als we één ding geleerd hebben, dan is het dat dat niet werkt. Als je aan mensen vraagt om een belastingsbrief in te vullen zonder ze te verplichten of te sanctioneren, vallen er straks weinig brieven in de FOD-bus. Moykens bracht een nummertje dat verdacht veel leek ingestudeerd en gestuurd vanuit het kabinet om hun imago wat op te poetsen. Het was een verzameling van voornemens die soms ronduit lachwekkend waren. Zo kwam Moykens melden dat men sneller ging werken en deelde vervolgens mee dat aan de ziekenhuizen per brief – het snelle communicatiemiddel – zou worden gevraagd om de informatie binnen het uur door te geven aan de contactcenters.

Vanaf eind deze week zullen mensen ook zelf het contactcenter kunnen terugbellen als ze niet bereikt konden worden. Ze kunnen ook bellen om meer informatie te geven.

Contacttracers zullen ook meer vragen kunnen stellen in verband met de omstandigheden van het contact. De bedoeling is om clusters beter te kunnen identificeren.

De clusters zullen ook in kaart worden gebracht. Mensen die evenementen organiseren, zullen worden gevraagd om een lijst te maken met wie aanwezig is en daarbij moeten ook contactgegevens (naam, voornaam en telefoonnummer) vermeld worden zodat die mensen gecontacteerd kunnen worden.

Ook hier hangt alles af van de goodwill van de mensen en kan niets worden afgedwongen. Dat is ook het geval voor reizigers die uit risicogebieden komen. Zij moeten een elektronisch document invullen waarin ze bevestigen dat zij de quarantainemaatregelen zullen naleven. Daarop controlleren en sanctioneren is verboden.

Sciensano gaf voor Moykens een al even saaie les waar niemand nog naar luistert en bracht de volgende cijfers :

Er zijn gemiddeld 154 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 66 procent. Vooral in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen worden de meeste besmettingen vastgesteld. Er zijn momenteel 145 mensen opgenomen in het hospitaal. Dagelijks worden er gemiddeld 10 nieuwe patiënten opgenomen. De bezettingsgraad van Intensieve zorgen is met 3 procent de volledige capaciteit nog laag. Er overlijden gemiddeld 2 mensen per dag.

Als men mensen wil sensibiliseren dan zal er toch dringend uit een ander vaatje moeten worden getapt.

 

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More