Subsidie voor onderzoek naar mogelijke discriminatie van kinderen met ouders van zelfde geslacht

De Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Schlitz (Ecolo-Groen) heeft 20.000 euro vrijgemaakt voor een onderzoeksproject naar de eventuele stigmatisering en de mogelijke discriminatie van kinderen tussen 10 en 12 jaar met ouders van hetzelfde geslacht.

Het koninklijk besluit (KB) houdende toekenning van een toelage aan UC Limburg vzw om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het onderzoeksproject over de stigmatisering en de discriminatie van kinderen tussen 10 en 12 jaar met ouders van hetzelfde geslacht werd eind december in het Staatsblad gepubliceerd.

De toelage dient om bepaalde kosten te dekken van het project, in het bijzonder de realisatie van de cartografie en het opstellen van beleidsaanbevelingen.

Deze toelage wordt volgens het KB toegekend om de kosten van huur en huurlasten, promotie- en publicatiekosten, administratieve kosten, voertuig- en verplaatsingskosten, vergoedingen aan derden, onderaannemers, en personeelskosten te dekken. De toelage wordt in twee schijven betaald. Een eerste schijf van negentig procent, hetzij achttienduizend euro, na de ondertekening van dit besluit en het saldo van tien procent, hetzij tweeduizend euro, op overlegging van de overtuigingstukken.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More