Subsidie om vaccinatieboodschap via ‘brugfiguren’ bij Brusselse migranten te brengen

De Brusselse vzw Foyer krijgt voor het project ‘Vaccinatie vertaald’ dit jaar een subsidie van 54.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het project heeft als doel Brusselaars met een migratieachtergrond te informeren en te sensibiliseren rond vaccinatie tegen COVID-19 door de inzet van ervaren brugfiguren.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een Vlaamse overheidsinstelling, bevoegd voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Foyer moet wel eerst zicht krijgen op de circulerende (des)informatie die de doelgroep bereikt en integreert deze bevindingen in de vorming van de brugfiguren.

In lijn met zijn baseline “Building an intercultural society” ijvert Foyer voor een inclusieve samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin alle mensen, ongeacht hun achtergrond, volwaardig kunnen participeren. Ze gaan voluit voor een maatschappelijk klimaat van respect, menselijke warmte, ruimdenkendheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More