Stijging van tv-geld voor RSCA

De NV ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT heeft de jaarrekening over het laatste boekjaar (tot 30 juni 2020) eindelijk bij de balanscentrale neergelegd. Het uiteindelijke verlies klokte af op ruim 36,4 miljoen euro. De gevolgen van de Covid-19 crisis blijven volgens RSCA ook in het nieuwe voetbalseizoen 2020/2021 nazinderen en hebben zowel impact op de opbrengsten als kosten.

Commerciële opbrengsten, catering en merchandising zullen volgens de club lager liggen omwille van wedstrijden zonder publiek of wedstrijden met beperkt publiek. Hoe dit zal evolueren in de loop van de competitie is volgens het bestuur moeilijk in te schatten op dit ogenblik. Qua sponsoring is er een kleine daling omwille van lange termijn sponsorcontracten. Effecten op langere termijn zijn volgens RSCA niet in te schatten op dit ogenblik.

De positieve noot klinkt bij de TV-gelden: naar aanleiding van het nieuwe afgesloten TV-contract met Eleven zou deze aanleiding moeten geven tot een stijging. RSCA neemt wel niet deel aan de Europese competities dit seizoen, en zal hier dus geen inkomsten uithalen.

Het kostenplaatje dan. De algemene werkingskosten liggen lager door het spelen van wedstrijden zonder publiek of wedstrijden met beperkt publiek wat ook langs uitgavezijde tot besparingen leidt. Qua loonkosten wordt er door RSCA in de mate van het mogelijke gebruik gemaakt van technische werkloosheid. De maatregelen die werden genomen aangaande Covid-19 zijn inroeping van tijdelijke werkloosheid, uitstel van betaling voor belastingen en sociale lasten, herfinanciering van bestaande kredieten en doorgaande besparingen op werkingskosten. Het blijft echter moeilijk volgens de club om de impact van het virus op de toekomstige resultaten in te schatten zolang het Covid-19 virus actief is.

Qua financiering werd in samenspraak met de bank van RSCA heronderhandeld over de opnamebedragen van de kredietlijnen en de opnameperiodes alsook de convenanten (overeenkomsten). Op basis van de huidige cashplanning zal er wel een financiering nodig zijn van de aandeelhouders om dit te overbruggen. Dat werd volgens persberichten onlangs (deels) geregeld.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More