Staatsveiligheid blokkeerde tijdlang kantoor Vlaamse regering bij EU

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering maakt deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie (verder AAVREU) behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de EU.

Aan het hoofd staat de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering, bijgestaan door de adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering en een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger. Achttien gespecialiseerde beleidsmedewerkers (attachés) van de Vlaamse overheid volgen de werking van de Raad van EU-ministers op, elk binnen zijn vakgebied. In de verschillende werkgroepen die de Raden van EU-ministers voorbereiden treden Vlaamse attachés ook op als woordvoerder voor België.

De AAVREU staat in dagelijks contact met de Europese instellingen, de Vlaamse ministers en hun kabinetten en de Vlaamse administratie. Zij werkt ook samen met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva), dat zich voornamelijk richt op het betrekken van het Vlaamse middenveld en lokale overheden bij de Europese actualiteit.

Axel Buyse is Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de EU. Op 27 oktober 2020 bracht Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie (EU), in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement verslag uit over de Europese Raden van de maand oktober. Het verslag werd onlangs op de website van het parlement gepubliceerd.

Van spionage is men zich volgens Buyse zeer goed bewust in Europa. “Ook de Permanente Vertegenwoordiging van België is in het verleden al het slachtoffer van hacking geweest en het kantoor van de AAVREU is meer dan een jaar geleden grondig doorzocht. Het heeft lang geduurd voor de Staatsveiligheid het weer beschikbaar stelde, omdat men vreesde dat er zaken achtergelaten zouden worden. Dat is blijkbaar niet gebeurd, maar men is er zich van bewust dat het belangrijk is.”


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More