Speciale editie Newsweek over Vlaams parlement is dure boemerang

Op 7 december 1971, eind dit jaar dus vijftig jaar geleden, ging de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, zoals de Vlaamse vertegenwoordiging toen heette, van start. “Een volwaardig parlement was dat nog niet te noemen. De leden op die eerste vergadering, die amper 17 minuten duurde, waren niet rechtstreeks gekozen, hadden geen eigen regering om te controleren en slechts zeer beperkte ­bevoegdheden en middelen”, noteert De Standaard.

Binnen het Vlaams parlement werd vorig jaar dan ook beslist om een speciaal nummer te laten maken door de redactie van Newsweek. Newsweek België is deel van de GMGroup met onder andere Newsmonkey van onder anderen Wouter Verschelden. Het magazine Newsweek pakte vervolgens uit met een speciaal ‘bewaarnummer’ over de geschiedenis en de werking van dat parlement.

Het Vlaams Parlement besteedde liefst 90.000 euro aan dat speciaal nummer. De hoofdredactrice zag geen graten in de samenwerking. Er werden 20.000 exemplaren gedrukt. Een deel wordt via de winkel verkocht en kan nog eens geld opbrengen.

Het speciale nummer is een soort compensatie, verklaarde Dirk Nuyts eerder in de media. Nuyts is woordvoerder van het Vlaams Parlement. Vorig jaar ‘vierde’ het Vlaams Parlement al een andere verjaardag, die van 25 jaar rechtstreeks gekozen parlementsleden. Die ‘viering’ viel tegen. Hooguit een perstekst en een video van ­huidig Vlaams Parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) bleven over.

De samenwerking met het maandblad Newsweek moest dus garanderen dat alvast die andere verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaat: die van de eerste samenkomst in 1971 van de zogenaamde Cultuurraad, de vroegste voorloper van het Vlaams Parlement. Zeker is dat dit ‘bewaarnummer’ van Newsweek de nodige aandacht gekregen heeft, weliswaar niet in de verhoopte zin. Dat de gebeurtenis niet onopgemerkt voorbijgaat, is wel zeker. 

“We hebben met Newsweek ­contact opgenomen om samen te ­werken voor dit nummer, omdat onze eigen plannen door corona in duigen waren gevallen’, verklaart Nuyts in De Standaard. Niet iedereen is van mening dat 90.000 euro voor een bewaarnummer een goede beslissing was, zeker in coronatijden. En dan hebben we het nog niet over de inhoud van het nummer.

De heisa gaat over de vermelding van Staf De Clercq en August Borms achteraan in het magazine. Ze staan tussen de veertien ‘grote historische koppen’ van Vlaanderen. Borms en De Clercq zijn twee van de notoirste collaborateurs die Vlaanderen heeft gekend.

In de Franstalige pers werd uiteraard al zeer negatief gereageerd. Een artikel in La Libre Belgique was uitgerekend vernietigend. Ook het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met ontzetting kennisgenomen dat in een door het Vlaamse parlement gesponsorde editie van het maandblad Newsweek ‘twee Nazi-sympathisanten’, August Borms en Staf De Clercq, worden opgevoerd als iconen van de Vlaamse beweging. De dood van Borms in 1946 voor het executiepeloton zorgde er mee voor dat bepaalde Vlaams-nationalisten hem blijven vereren als een martelaar voor de Vlaamse zaak. Jaarlijks vindt er rond zijn sterfdag in Merksem bij Antwerpen, waar hij op het oude kerkhof begraven werd, nog steeds een herdenking plaats.

Het FJO: “Borms werd zowel na de Eerste als Tweede Wereldoorlog voor collaboratie veroordeeld en in 1946 geëxecuteerd. Hij bezocht samen met zijn dochter in 1943 Auschwitz. De nabij gelegen gaskamers in Birkenau kunnen hen niet zijn ontgaan. De Clercq was de voorman van VNV en Vlaamse SS. (…) Dat zowel Borms als De Clercq als Vlaamse collaborateurs het Nazisme steunden wordt in de onderschriften bij de foto’s weliswaar vermeld, maar blijkt kennelijk geen reden voor het parlement hen toch als boegbeelden van het Vlaams nationalisme te eren.” Het FJO is van oordeel dat hun vermelding een smet werpt op Vlaanderen en dolk in de rug van de slachtoffers van de Nazi-bezetting betekent.

Het FJO: “Hoe zou men in België hebben gereageerd als het Franse parlement maarschalk Pétain en Pierre Laval in een brochure als iconen van het Franse volk zou hebben neergezet? Hoe zou men hebben gereageerd als het Nederlandse parlement NSB- leider Mussert als een van de grote Nederlanders van de twintigste eeuw zou hebben afgebeeld?” Het FJO verzoekt het presidium van het Vlaamse parlement dan ook de 20.000 aangekochte exemplaren van Newsweek te vernietigen en niet te verspreiden.

Voorlopige klap op de vuurpijl kwam van het Vlaams parlement zelf. Gisteren werd daar immers een voorstel van resolutie ingediend over de stellingname van het Vlaams Parlement tegen de manier waarop boegbeelden van de collaboratie in de speciale editie van Newsweek aan bod komen. Het voorstel werd ingediend door Tom De Meester (PVDA-PTB). De tekst is nog niet beschikbaar. Het voorstel werd wel al verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. De speciale editie van Newsweek is ondertussen toch wel een dure boemerang geworden.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More