Smet ondervraagd over subsidie aan vzw Parliamentary Club Of Nigeria Belgium

Hier hebben we een tijdje terug bericht over een subsidie van Pascal Smet aan de vzw Parliamentary Club Of Nigeria Belgium.

Het noopte Brussels fractievoorzitter voor het Hoofdstedelijk Parlement en de Raad van de VGC, Dominiek Lootens-Stael (VB), tot een vraag aan het collegelid bevoegd voor cultuur en sport Smet (one.brussels-Vooruit) om uit te leggen waarom hij aan die vereniging vzw Parliamentary Club Of Nigeria Belgium in maart jongstleden een subsidie toekende.

Smet kon in verband met de betrokken organisatie volgens het VB geen ernstige motivatie voorleggen en verwees naar de activiteiten van koepelorganisatie “Sankaa”. “Ongehoord dat men de segregatie en de diversiteitsindustrie op deze manier in stand blijft houden”, stelt Lootens-Stael.

Na de onthullende saga met misbruik van subsidies voor allerlei ‘verbindende en integrerende’ projecten geleid door Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) en haar entourage, gaan er kritische stemmen op om de subsidiecultuur achter ons te laten. Maar veel ziet het VB niet op het terrein gebeuren.

Zeker niet in Brussel waar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de lokale arm van de Vlaamse Gemeenschap, volgens het VB kwistig met allerlei subsidies strooit. De VGC geeft volgens het VB zelfs subsidies aan segregatie en de diversiteitsindustrie.

‘Sankaa’ is volgens het VB een koepel van verenigingen binnen de Engelstalige Afrikaanse gemeenschap en verdient daarom een subsidie. Op eenvoudige aanvraag blijkbaar, ook al zijn de statuten in het Frans opgesteld.

Op de opmerking van Lootens-Stael dat van de betrokken ‘Parliamentary Club’ geen activiteiten te vinden zijn, ook geen activiteit op sociale media, verklaarde Smet dat alles bekendgemaakt wordt via de kanalen van Sankaa, maar daar is volgens het VB geen activiteitenkalender te vinden. Ook de meerwaarde voor integratie en een band met de Vlaamse Gemeenschap konden niet aangetoond worden. Een lijst met deelnemers aan activiteiten wordt niet bijgehouden en daardoor kan ook het bereik van de organisatie niet geduid worden.

“Het gemak waarmee de Vlaamse Gemeenschap en de VGC in Brussel subsidies rondstrooien voor allerlei clubs en gezelligheidsverenigingen die de mooie codewoorden zoals solidariteit en diversiteit gebruiken, is ontstellend”, verklaart Lootens-Stael. “Het gaat in deze gevallen om verenigingen voor mensen met een bepaalde achtergrond uit één bepaald Afrikaans land. We hebben niks tegen zulke verenigingen, maar moet dat allemaal met zuur verdiend belastinggeld gesubsidieerd worden, terwijl zo veel andere verenigingen moeten overleven door met eigen vrijwilligers een wafelbak of een eetfestijn te organiseren? De VGC subsidieert zo enkel de segregatie en de diversiteitsindustrie, dat is niet in het belang van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More