Smet geeft subsidies aan Curieus, Bindus en Arthis (en niet aan Recyclart)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft via collegelid Pascal Smet subsidies gegeven aan een aantal organisaties.

De vzw Arthis (Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis) krijgt 5.000 euro. De vzw Bindus 4.900 euro en de vzw Curieus 3.500 euro.

Arthis vzw is een organisatie gericht op permanente ontwikkeling. Ze houdt zich bezig met de integratie van mensen die uit Oost-Europa naar hier zijn gekomen, en besteedt veel aandacht aan het socioculturele aspect van die integratie. Bindus is de nieuwe naam voor de Unie van Turkse verenigingen. Curieus was vroeger gekend als de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (CSC).

Opmerkelijk is dat de vzw Recyclart geen subsidie ontvangt. Smet: “Overwegende dat de aanvraag van vzw Recyclart als onvoldoende werd beoordeeld omdat de nood van de organisatie kadert in een groter geheel van inhoudelijke en financiël opvolging en ondersteuning van de vzw waar de VGC reeds een ondersteuning voor voorziet”.

De geschiedenis van Recyclart gaat wel terug tot in 1997. Toen diende de cel stedenbouw van de stad Brussel een Stedelijk Pilootproject bij de Europese Unie in, die dit vervolgens goedkeurde en financierde tot 2001.

De opdracht voor de pas opgerichte vzw Recyclart bestond erin om de verlaten gebouwen van station Brussel-Kapellekerk – en daarmee de omliggende buurt – nieuw leven in te blazen en dit door middel van een origineel stedenbouwkundig, artistiek en sociaal-economisch project. Uit die oorspronkelijke missie volgde de ontwikkeling van een opleidingsproject voor langduri werklozen, gericht op metaal- en houtbewerking en horeca.

De artistieke programmatie ging na enkele jaren van renovatiewerken en punctuele activiteiten pas echt van start met de opening in 2000, in de context van Brussel als culturele hoofdstad van Europa. Sindsdien professionaliseerde de werking zich en kreeg de organisatie een eigen gezicht. De keuze en invulling van de verschillende disciplines kreeg vaste vorm, hoewel de organisatie altijd flexibel en bleef.

De uitgaven worden aangerekend op artikel 50001/332-02 ‘Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment’ van de begroting 2020 waar, na begrotingswijzing 2 en B, een krediet van 2.016.621 EUR is uitgetrokken.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More