Sergio Herman maakte lucratieve Nederlandse firma Belgisch

In het najaar van 2020 besliste Sergio Herman om zijn Nederlandse firma om te zetten naar Belgisch recht en over te brengen naar Knokke waar hij woont. Dat schreven we hier als eerste.

Op 30 november werd bij een notaris in Vlaanderen de internationale omzetting van die BV geakteerd. De notaris leverde vervolgens een attest af waaruit blijkt dat aan alle juridische handelingen en formaliteiten werd voldaan.

Een laatste stap in dit proces was de publicatie bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) van de beknopte financiële informatie van die firma van Sergio. Dat is nu ook gebeurd. Het totaal van de activa bedraagt net geen 3 miljoen euro. Geldbeleggingen en liquide middelen (cash) bedragen ruim 1,3 miljoen euro. Die onderneming is overigens maar een van de vele ondernemingen van de sympathieke Nederlandse chef.


Sergio vertelt deze week in de media dat hij zelf niets verdiend heeft in 2020. “Mensen zeggen nogal snel: ‘Sergio zit er warmpjes in, die voelt dat niet.’ Maar ook voor mij was dit een kwestie van overleven.”

 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More