Secretaris van koningin Mathilde mag vandaag fles champagne ontkurken

Koning Filip heeft opnieuw een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel toegekend.

Bij koninklijk besluit (KB) nr. 3364 van 11 februari 2021, wordt adjudant-chef P. Vermeiren bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen aan zijne majesteit de koning in de hoedanigheid van secretaris bij het secretariaat van hare majesteit de koningin. Het KB werd vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. Adjudant-chef Vermeiren neemt zijn rang in de orde dan ook in op de datum van vandaag.

De secretaris van Mathilde is de voornaamste directe medewerker van de koningin. De secretaris adviseert, coördineert en organiseert haar publieke agenda zowel voor de activiteiten in België als de bezoeken in het buitenland.

De secretaris coördineert de taken van de eredames van Mathilde die ingezet worden volgens een beurtrol. De secretaris overlegt ook dagelijks met Mathilde, beheert de agenda, organiseert audiënties en vergaderingen en bereidt de toespraken van Mathilde voor. De secretaris stelt bezoeken voor in de interessegebieden van de koningin, bereidt deze voor en zorgt voor de uitvoering en opvolging ervan. De secretaris volgt de vele erevoorzitterschappen van de koningin en stelt acties voor in elk domein.

De secretaris wordt bijgestaan door een opdrachthouder bij de koningin in het specifieke domein van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More