Belgische Gladio-tak SDRA 8 formeel afgeschaft op 23 november 1990

Sinds enkele weken zijn de notulen van de ministerraad van het jaar 1990 openbaar. Op vrijdag 23 november 1990 beslist de ministerraad om de missies van SDRA 8 formeel af te schaffen. De mededeling in het Frans op de Raad is kort en kurkdroog. Het einde van SDRA 8 zal ook aan de partners meegedeeld worden.

De ministerraad had eerder, op donderdag 15 november, officieel wegens ‘tijdsgebrek’, geen beslissing genomen over het afschaffen van de SDRA 8, zeg maar de Belgische Gladio-tak.

In de Wetstraat zijn dan ook stemmen te horen die eraan twijfelen of minister Coëme wel de volledige waarheid sprak toen hij na de ministerraad van medio november zei dat hij tot een dag eerder nooit van de organisatie had gehoord. De Tijd: “Met name is er sprake van dat PRL-oud-minister (nu: MR) van landsverdediging Poswick daarover met Coëme vóór de zaak in Italië aan het rollen ging, briefwisseling heeft gevoerd en meer bepaald naar aanleiding van de herstructurering en mogelijke afschaffing van de dienst.”

Op de ministerraad van 23 november wordt gesproken over de akkoorden tussen Spaak en Menzies over SDRA 8. Een brief van 27 januari 1949, opgesteld door Stewart Menzies –hoofd van de Britse MI6– werd gericht aan Paul-Henri Spaak, destijds Belgisch minister van Buitenlandse Zaken.

In het schrijven van de Brit gaat het over “de voorbereiding van geschikte inlichtingen- en actiediensten in het geval van een oorlog”. Spaak antwoordde tien dagen later, ging akkoord met het Britse voorstel, maar voegde er aan toe: “Het is hoogst wenselijk dat de drie diensten (Amerikanen, Britten, Belgen) samenwerken.”

Nadat Spaak positief had geantwoord op het voorstel van de Brit Menzies, gaf hij de Belgische ministers van Defensie en Justitie de opdracht om na te gaan of het mogelijk was zo’n clandestien netwerk uit te bouwen. Het opzetten van het stay behind netwerk gebeurde dus op externe vraag, maar wel onder eigen ‘beheer’. Eind november 1990 werd er een einde gemaakt aan dat netwerk.

Bij het onderzoek naar de daden van de Bende van Nijvel wordt door sommigen zonder concreet bewijsmateriaal een link gesuggereerd met SDRA 8.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More