Screening door Staatsveiligheid van asielzoekers leverde al tientallen treffers op

In 2018 heeft de Staatsveiligheid (VSSE) 39.220 aanvragen behandeld van het Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVR). In 2019 ging het al om 43.289 aanvragen.

Het merendeel van die controles ging over verificaties in het kader van de screening van aanvragers van internationale bescherming in ons land. Asiel en subsidiaire bescherming: dat zijn de twee belangrijkste vormen van internationale bescherming waarop vreemdelingen recht hebben als ze in België aankomen.

In 2018 hebben de 23.387 verificaties voor de aanvragers van internationale bescherming 76 ‘hits’ opgeleverd en in 2019 hebben de 26.140 verificaties 39 ‘hits’ opgeleverd. De persoon die internationale bescherming vraagt, wordt concreet door een of meerdere databanken van de VSSE gehaald. Bij een hit is er een match met een naam in die databank. Meer informatie over de procedure wordt om veiligheidsredenen niet verschaft.

Een verificatie wordt systematisch uitgevoerd bij aanvragen om internationele bescherming in België. Staatssecretaris Mahdi gaf de informatie vandaag vandaag in De Kamer. Wat er nadien gebeurd met een persoon die bij een screening door VSSE een hit opleverde, wordt niet meegedeeld door de Staatssecretaris.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More