Schlitz subsidieert ontwikkeling tool voor opsporen van online haatsites

Een toelage van twintigduizend euro wordt door staatsscretaris Schlitz toegekend om bepaalde kosten te dekken van een project, met name voor de ontwikkeling van een instrument voor het opsporen van online haatsites, het opzetten van een onthaal voor slachtoffers en het opstellen van een pedagogische gids.

Deze toelage wordt toegekend om de kosten van huur en huurlasten, promotie- en publicatiekosten, administratieve kosten, voertuig- en verplaatsingskosten, vergoedingen aan derden, onderaannemers, personeelskosten, de ontwikkeling van een instrument om online haatsites op te sporen, de productie van audiovisuele tools en een gids te dekken.

De toelage wordt in twee schijven betaald: een eerste schijf van negentig procent, hetzij achttienduizend euro, na de ondertekening van dit besluit en het saldo van tien procent, hetzij tweeduizend euro, op overlegging van de overtuigingstukken.

Sustainable Communication houdt alle documenten en rekeningen ter beschikking van de ambtenaren belast met de controle van de toelages. De controle kan gebeuren op de stukken of ter plaatse. Ze bezorgt uiterlijk 30 april 2022 een uitvoeringsverslag over de toelage.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More