RVDJ verklaart klacht Gunther Frans tegen P-magazine gegrond

In oktober vorig jaar publiceerden we een stukje uit het boek van Dennis Burkas, en De Raad voor de Journalistiek oordeelde nu dat we dit niet op die manier mochten doen.

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Gunther Frans tegen P-magazine gegrond verklaard. Klager is fotograaf, onder meer gespecialiseerd in naaktfotografie. Het artikel citeert uit een boek van Dennis Burkas, waarbij klager volgens de citaten ‘niks anders doet dan jonge, naïeve modellen misbruiken’ en hun foto’s gebruikt als ‘drukkingsmiddel, om zijn perverse misbruik verder te kunnen zetten’.

De Raad spreekt zich niet uit over de inhoud en de waarheidsgetrouwheid van het boek, maar wel over de manier waarop we met die citaten omgingen. In het artikel maken we geen enkel voorbehoud bij de citaten, terwijl het volgens de Raad gaat om ernstige beschuldigingen die strafrechtelijk vervolgbaar zijn. “De journalist zegt dat de citaten onderbouwd zijn door verklaringen die hij verzameld heeft bij modellen, maar dat blijkt uit geen enkele manier uit het artikel”, aldus RVDJ. “De beschuldigen uit het artikel zijn ernstig en betreffen de eer en goede naam van klager. Ze worden zonder terughoudendheid uit het boek overgenomen. De Raad kan niet vaststellen of er in het kader van deze beschuldigingen een loyale kans op wederhoor is geboden. Hij kan alleen vaststellen dat er in het artikel op geen enkele manier naar een wederhoor of een reactie van klager wordt verwezen, terwijl dit wel degelijk aangewezen was volgens de richtlijn bij artikel 20 van de Code.”

“Klager is geen publiek figuur en de vermelding van zijn naam, voornaam en woonplaats betekent een schending van het privéleven.”

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.

Samengevat: aangezien de klager geen publiek figuur is, mochten we zijn volledige identiteitsgegevens niet vermelden. We hebben deze in dit artikel bijgevolg vervangen door initialen. Aangezien we volgens de RVDJ ook hadden moeten aantonen dat we de beschuldigingen onderzochten, voegden we bij dit artikel nog wat toe.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More