Restauratie van Vlaams onroerend erfgoed mag 100 miljoen euro kosten

De coronacrisis heeft de Vlaamse geldsluis opengezet. ​In uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ heeft de Vlaamse overheid immers een budget van liefst 100 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in ‘onroerend erfgoed’.

Deze financiële middelen zullen worden ingezet voor het onderhoud en de restauratie van onroerend erfgoed en dan meer bepaald een selectie aan projecten met een ‘bredere maatschappelijke meerwaarde’. De Vlaamse Regering keurde vrijdag de voorgestelde benutting goed van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen. Meer details volgen later als de relevante documenten gepubliceerd zullen worden.

Onroerend erfgoed omvat zowel archeologisch erfgoed, als bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Het statuut van het erfgoed bepaalt welke rechten en plichten je hebt als eigenaar, beheerder of lokaal bestuur, maar ook welke financiële ondersteuning je kan aanvragen voor onderhoud, restauratie of herbestemming van het erfgoed.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More