Rekenhof stelt in Blunderboek verdwenen stukken bij Defensie vast

Het Rekenhof heeft zijn 177e Boek – onder parlementsleden ook gekend als het Blunderboek omdat het de blunders van de overheid opsomt – voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het Rekenhof is de waakhond van de openbare financiën van ons land.

In dit lijvige rapport geeft het Rekenhof zijn commentaar bij het begrotingsbeleid en bij de jaarrekening 2019 van het algemeen bestuur. Het Boek bevat bovendien de resultaten van financiële en thematische onderzoeken die het Rekenhof het voorbije jaar uitgevoerd heeft.

Het Rekenhof deed onder meer opnieuw een controle van de voorraden van Defensie. In totaal zaten in de steekproef 7 sites, 24 magazijnen (op een totaal van 3.180) en 145 artikelen voor een nettowaarde van 196,6 miljoen euro (7,9 % van de totale voorraad op 30 november 2019). De controles vonden plaats van december 2019 tot februari 2020.

Het Rekenhof heeft bij deze controles verschillende anomalieën (fouten of afwijkingen) vastgesteld:

• een lage inventariseringsgraad (slechts ongeveer twee derde van de artikelen);
• het ontbreken van een gestandaardiseerd controlebord voor alle sites;
• een gebrekkige aansturing van de inventarisering door de generale staf;
• het niet-identificeren van bepaalde stukken;
• statistisch significante lokaliseringsfouten;
• verdwenen stukken (weliswaar van beperkte waarde).

Het Rekenhof onderstreept opnieuw dat Defensie er niet in slaagt de volledige jaarlijkse inventaris te realiseren waarin de wet van 22 mei 2003, het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan en haar intern reglement voorzien. De operationele eenheden schrijven dat vaak toe aan personeelsgebrek. De inventarisopneming wordt daarenboven niet georganiseerd op basis van een risicoanalyse, waarbij de duurste, aantrekkelijkste of gevoeligste stukken worden geselecteerd.

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More