Regie der Gebouwen voerde liefst 62 contractwijzigingen door in 1 dossier

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten van werken onderzocht die de Regie der Gebouwen (hierna de Regie) tussen 2016 en 2019 plaatste. Hierbij ging het na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde.

Het Rekenhof besteedde ook bijzondere aandacht aan de wijzigingen die de Regie tijdens de uitvoering van de opdrachten aan het oorspronkelijk concept aanbracht.

Het Rekenhof selecteerde 50 dossiers voor een totaalbedrag van 84,3 miljoen euro inclusief btw uit een totaal van ongeveer 1.965 opdrachten voor een totaalbedrag van 384 miljoen euro. De geselecteerde opdrachten waren gegund door vier operationele diensten van de Regie en op het moment van het onderzoek waren aan deze opdrachten voor 7 miljoen euro wijzigingen aangebracht.

In één dossier van 11,5 miljoen euro beliepen de meerkosten zowat 5 miljoen euro (43,8 %). Al meteen na aanvang van de werken bleken substantiële wijzigingen en bijkomende studies noodzakelijk, die resulteerden in 62 contractwijzigingen. Ondanks de toelichting door de Regie, blijft het Rekenhof van oordeel dat een betere voorbereiding van dit dossier het aantal verrekeningen en hun bedrag had kunnen beperken.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More