Regering verhoogt dit jaar al bijdrage voor NAVO

Het volume aan kredieten stijgt dit jaar met 4.833.000 euro ten opzichte van de initiële begroting van 2021.

Chairman of the NATO Military Committee, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach

De federale overheid heeft beslist om de NAVO extra middelen toe te schuiven.

De kredieten bestemd voor de bijdragen ten behoeve van de werking (Programma Sea Sparrow Missile) en van de investering (NATO Security Investment Program) worden door de federale overheid verhoogd om aan de vereisten van de NAVO te kunnen voldoen in 2021.

In het kader van het European Defence Industrial Development Plan (EDIDP) en het Europees Defensie Fonds (EDF) wordt een krediet ingeschreven op de basisallocatie 352001 ten voordele van het EDIDP project iMUGS.

Op dit programma Internationale verplichtingen (50.4) worden de kredieten ingeschreven bestemd voor de financiële bijdragen van België in de werkingsuitgaven van bepaalde intergeallieerde staven en van bepaalde internationale instellingen in verband met defensie, met uitzondering van de bijdragen aan de gemeenschappelijke financiering van de operaties en van de missies van de NAVO en de EU welke door kredieten ingeschreven op het programma 50 – 5 (inzet) worden gedekt.

De verwachte uitgaven kunnen volgens de regering deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16-4.

Het volume aan kredieten (in vastlegging en in vereffening) voor dit programma stijgt dit jaar met 4.833.000 euro ten opzichte van de initiële begroting van 2021.

De wijziging staat in de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en werd eind april in de Kamer neergelegd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More