Regering denkt na over ‘voucherbank’ naar Nederlands model

Parlementsleden hebben een voorstel gelanceerd om, naar het voorbeeld van Nederland, een coronavoucherbank op te richten. Dat houdt in dat die bedrijven een lening kunnen aangaan bij de overheid om hun coronavouchers terug te betalen. Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) “Het gaat om een lening, dus niet om een subsidie.”

Er kan volgens de indieners van het voorstel aan worden gedacht om de bedrijven bijvoorbeeld vijf jaar de tijd te geven om die lening terug te betalen, wat zowel voor de consumenten een voordeel is – op die manier krijgen zij zeker hun geld terug -, als voor de bedrijven, doordat die niet failliet gaan en de mogelijkheid krijgen opnieuw te ondernemen en omzet te generen, eens dat opnieuw kan. Het kabinet in Nederland lanceerde in december al een ‘voucherbank’ om te garanderen dat toeristen hun geld voor een geschrapte pakketreis terugkrijgen als hun touroperator dat niet kan betalen. 


Bevoegd Staatssecretaris Eva De Bleeker in de Commissie: “Het concept van de voucherbank is inderdaad een van de pistes die door enkele spelers op de tafel wordt gelegd als een deeloplossing van het probleem. Ik kan mij op dit moment nog niet uitspreken over de vraag of het uiteindelijk die piste zal worden. Het is echter mogelijkerwijze een oplossing of deeloplossing van het geheel.”

“De werkgroep over het Garantiefonds is al vier à vijf keer samengekomen. Wij, de overheid, zullen onze verplichtingen nakomen. Wij zoeken er een oplossing voor. U (Van Bossuyt) spreekt van 20 miljoen euro. In de context van de problematiek is dat bedrag inderdaad onvoldoende. Er wordt echter gekeken naar een oplossing op korte termijn. Zodra ik daarover meer informatie kan geven, zal ik dat doen. Momenteel kan ik ze echter nog niet helemaal te uwer beschikking stellen omdat de onderhandelingen nog lopende zijn.”Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More