Raad van State vernietigt KB over Moslimexecutieve

Bij arrest nr. 250.137 van 17 maart 2021 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIe kamer, het koninklijk besluit (KB) van 12 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België (kortweg: Moslimexecutieve), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017, vernietigd.

Hetzelfde arrest beveelt de bekendmaking ervan, bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, in dezelfde vorm als vernoemd koninklijk besluit van 12 juli 2019.

Die publicatie verscheen enkele dagen geleden in het Staatsblad. Het Executief van de Moslims van België is het representatief orgaan van de islamitische eredienst en de moslimgemeenschap in België. Concreet zal een nieuw KB gepubliceerd moeten worden.

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More