PS wil verkrijgen Belgische nationaliteit nog makkelijker maken

Kamerlid André Flahaut van de PS heeft een wetsvoorstel ingediend tot vereenvoudiging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, wat de gemeenschap van de in het buitenland wonende Belgen betreft.

Een in het buitenland geboren kind van een niet in België geboren Belgische vader wordt niet automatisch Belg. In een dergelijk geval moet namelijk aan bepaald voorwaarden en vormvereisten zijn voldaan om de Belgische nationaliteit te verkrijgen of te behouden.

Het wetsvoorstel van het kamerlid van de PS beoogt die voorwaarden en vormvereisten ongedaan te maken. Zo is het voor de PS de bedoeling om komaf te maken met de verplichting om een verklaring af te leggen waarin om de toekenning van de Belgische nationaliteit wordt verzocht, en wel binnen vijf jaar na de geboorte van het in het buitenland geboren kind van een niet in België geboren Belgische vader. Zulks zou voor de in het buitenland wonende Belgen veel minder administratieve rompslomp betekenen.

Het opzet van de PS is de betrokken gezinnen meer rechtszekerheid te bieden met betrekking tot de toekenning en het behoud van de Belgische nationaliteit.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More