PS wil racisme makkelijker en strenger bestraffen

De Kerstvakantie is ook voor onze federale parlementsleden bijna afgelopen. Het is nu uitkijken naar de vergadering dinsdagnamiddag in de Commissie voor Justitie.

Dan staat de inleidende uiteenzetting van een voorstel van resolutie ingediend door de PS op de agenda. Het voorstel betreft de uitwerking van een interfederaal actieplan tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, zoals vastgelegd in de Verklaring en in het Actieprogramma van Durban, die in 2001 werden aangenomen, nr. 45/1. Rapporteur is kamerlid Claire Hugon van Ecolo.

De PS wil concreet dat de federale regering (waar de partij aanwezig is) in samenwerking met Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) en met de deelstaten een interfederaal actieplan opstelt voor de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.

De PS vraagt de regering ook toe te zien op een snelle uitvoering ervan. De Franstalige socialisten vragen ook te voorzien in een evaluatie van het wettelijk raamwerk om in ons land nog doeltreffender de strijd aan te binden met racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, meer bepaald van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, en het federaal parlement daar nauw bij te betrekken.

Tot slot vraagt de PS te voorzien in een juridische grondslag, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, opdat positieve acties kunnen worden aangenomen in het raam van meer bepaald de strijd tegen discriminatie, racisme, rassendiscriminatie en vreemdelingenhaat.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More