PS wil opnieuw grotere invloed van Unia binnen politie

Vier kamerleden van de PS hebben een voorstel van resolutie ingediend. Die resolutie wordt vandaag besproken in de bevoegde Commissie. Een resolutie is een aanbeveling van parlementsleden aan de regering.

Jarenlang had Unia een kaderovereenkomst met de geïntegreerde politie. Een eerste maal werd die overeenkomst in december 1996 gesloten. De kaderovereenkomst werd in 2017 met wederzijdse toestemming tussen beide partijen beëindigd.

De kamerleden van de PS vragen de federale regering nu de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van de geïntegreerde politie en van Unia opnieuw op te starten, met het oog op de uitwerking van een nieuwe, ambitieuze kaderovereenkomst inzake opleiding van de eerstelijnsmedewerkers en de hiërarchie binnen het politiepersoneel, met betrekking tot de bestrijding van de onder de bevoegdheid van Unia vallende discriminatievormen.

Aangezien de resolutie vandaag besproken wordt en aangezien de PS in de federale regering vertegenwoordigd is, is het niet uitgesloten dat de regering-De Croo ook effectief luistert naar deze parlementsleden. Het zou betekenen dat Unia opnieuw invloed krijgt bij de geïntegreerde politie.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More