Prostaatprobleem belette Liberiaan niet om meisje van 5 jaar in België te verkrachten

Een man met Liberiaanse nationaliteit en geboren in 1977 heeft op 21 december 2020 bij faxpost bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de schorsing gevraagd van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 11 december 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort, voorzien van een geldig visum. Betrokkene is evenmin in het bezit van een verblijfstitel.

Betrokkene heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan verkrachting – op een kind onder de 10 jaar (exacter: een meisje van net geen 6 jaar), feiten waarvoor hij op 20 juni 2017 veroordeeld werd door het Hof van Beroep van Gent tot een definitieve gevangenisstraf van 4 jaar met onmiddellijke aanhouding.

Betrokkene vulde op 8 december 2020 een vragenlijst “recht om gehoord te worden” in. Uit zijn verklaringen blijkt dat betrokkene niet in het bezit is van enige identiteitsstukken en dat hij een prostaatprobleem heeft.

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd door de RvV verworpen. Het volledige arrest is hier te lezen.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More