Project met gadgets van politie nog in onderzoeksfase

De Antwerpse politie wil gadgets op de markt brengen. Volgens minister Verlinden gaat het om een van de 185 zones van de lokale politie, die op bepaalde gebieden specifieke kenmerken hebben en ook autonoom kunnen optreden.

Verlinden: “Ik heb reeds bij de zone in kwestie navraag gedaan. Uit de eerste informatie – ik zeg dit met enig voorbehoud – blijkt dat over het project nog geen definitieve beslissing is genomen. Het project is momenteel in een onderzoeksfase.”

“Bovendien blijkt dat de zone zelf hier in geen geval capaciteit aan zal spenderen, maar dat er zal gewerkt worden met een externe partner, die zich aan strikte regels zal moeten houden. Daarnaast zou het ook niet de bedoeling zijn om winst te maken met het project. Alle inkomsten uit de verkoop zullen direct geïnvesteerd worden in onder meer bewustmakingscampagnes inzake verkeer.”

“Voorts blijkt, onder voorbehoud en volgens de eerste informatie, dat het officiële politielogo niet gebruikt zal worden op de gadgets. Enkel het specifieke merklogo van de zone, zoals het in de pers verschenen is, zal worden gebruikt.”

Ook zal bij de keuze van eventuele artikelen erover gewaakt worden dat er geen verwarring mogelijk is met het effectieve eigenlijke politieoptreden.

Verlinden is zich zeer goed bewust van de gevoeligheid van het onderwerp en ook van de reacties die het losmaakt. De minister: “Ik heb aan de zone dan ook gevraagd om mij op de hoogte te houden van het eindresultaat van de studie. Tot slot, ik heb geen weet van andere zones met een dergelijk onderzoek naar het gebruik van merklogo’s.” De minister gaf de informatie vandaag in de Kamer. 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More