Programma-manager moet zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken

De programma-manager van het vaccinatiecentrum is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad wordt nauwgezet opgevolgd en waar nodig wordt een specifiek doelgroepenbeleid ontwikkeld.

Er komen 94 vaccinatiecentra verspreid over Vlaanderen om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wenst het coronavaccin krijgt. Dat komt neer op 1 tot 2 vaccinatiecentra per eerstelijnszone. Vanaf maart start in principe de vaccinatie van 65-plussers.

Er is een blauwdruk klaar met richtlijnen over de inrichting en werking van vaccinatiecentrum. Die blauwdruk is verder vertaald naar een operationeel draaiboek dat de zorgraden en lokale besturen ‘handvaten’ geeft om vaccinatiecentra uit te bouwen en optimaal te laten draaien. Aansluitend is er ook een checklist met veiligheidscriteria en richtlijnen voor afvalinzameling voor vaccinatiecentra. Verder is er ook een medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek. Tot slot is er een functieprofiel voor zowel de programma-manager als de populatiemanager beschikbaar.

Die programma-manager begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en uitrol van de vaccinatiecampagne binnen de Eerstelijnszone. De manager creëert verbinding tussen de door de overheid uitgetekende vaccinatiestrategie en de operationalisering van het vaccinatiegebeuren in het/de vaccinatiecentrum/a in de eerstelijnszone en – na de sluiting van de vaccinatiecentra – de inkanteling van het vaccinatiegebeuren in de reguliere zorgcircuits. “Zij/hij is de lijm die het geheel op het niveau van de eerstelijnszone samenhoudt, de cockpit waar alle informatie samenkomt.”


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More