Proficiat aan nieuwe Belgen Amadou, Mhamed en Saida

In het Belgisch Staatsblad werden vandaag diverse wetten afgekondigd. Concreet gaat het om wetten die naturalisatie verlenen.

Bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan tientallen personen gaande van Mostafa Amranu tot Mahboubeh Zohrehvand. De volledige lijst van buitenlandse personen die Belg geworden zijn staat in het Belgisch Staatsblad vandaag. 

Deze nieuwe Belgen hebben eerder een verzoek ingediend bij De Kamer. Daar vergaderde de commissie voor de Naturalisaties. Deze commissie vergadert een aantal keren per jaar achter gesloten deuren. Het aantal vergaderingen is niet bepaald. Over sommige dossiers kunnen de andere parlementsleden mee beslissen. Deze dossiers liggen dan ter inzake bij de griffie.

De naturalisatieakte neemt de vorm aan van een wet. De personen zijn Belg op de dag waarop de wet bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad. Vandaag dus.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More