Politie Antwerpen moet opleiding volgen om ‘zaag-/klaagcultuur’ aan te pakken

De politiezone Antwerpen (PZA) heeft een aanbesteding uitgeschreven inzake ‘verbindend communiceren’. De opleiding bestaat uit 3 dagen waarbij er gedurende 2 opeenvolgende dagen les wordt gegeven en oefeningen gedaan en 1 terugkomdag, voor intervisie en herhaling.

Tijdens de opleidingsdagen wordt het concept verbindende communicatie en verbindende besluitvorming uitgelegd en verduidelijkt aan de deelnemers. Er worden bovendien voldoende momenten ingebouwd voor ervaring en reflectie.

Aan het einde van de 3-daagse zijn de leidinggevenden:

– Overtuigd van het belang van verbindende communicatie en wat dat voor hen concreet kan betekenen;

– Zich bewust van hun manier van communiceren (met zichzelf en met anderen) en de effecten hiervan;

– In staat om te communiceren volgens de principes van de verbindende communicatie en deze toe te passen in hun dagdagelijkse functioneren;

– Overtuigd dat verbindende communicatie gezien kan worden als het middel om met mekaar samen te werken – de goede interactie draagt ongetwijfeld ook bij aan de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger.

De training moet op maat van PZA worden uitgewerkt. Binnen de opleidingsdagen moet er gewerkt worden met concrete politionele situaties om het concept verbindende communicatie te duiden en aansluiting te vinden bij de doelgroep.

De concrete politionele situaties en voorbeelden worden op voorhand afgestemd met PZA. Enkele voorbeeldthema’s zijn: conflicthantering, nalaten om feedback te geven, wegdelegeren van verantwoordelijkheid, zaag-/klaagcultuur, machtsmisbruik en escalerende i.p.v.de-escalerende communicatie.

Vooraleer de opleiding van start gaat, wordt er verwacht dat de gekozen leverancier inzicht heeft in de missie, visie en waarden van PZA, zodat deze zich kan inleven in de aspecten die eigen zijn aan de organisatie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More