Pensioenkas van Vlaams parlement had goed jaar

De pensioenkas van het Vlaams parlement – officieel de vzw Pensioenen Vlaamse Volksvertegenwoordigers – heeft een goed boekjaar 2020 achter de rug.

In dat coronajaar boekte de vzw een winst van bijna 5 miljoen euro. Hierdoor kon het overgedragen verlies met dat bedrag dalen.

De vzw is nog niet uit de problemen. Het eigen vermogen is nog steeds zwaar negatief.

Geldbeleggingen zijn gewaardeerd tegen realisatiewaarde per einde boekjaar. De aangelegde voorziening voor opgebouwde pensioenrechten is gebaseerd op een recente actuariaatsstudie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More