Pascal Smet geeft subsidie aan Albanese schrijvers in België

De vzw Internationaal Comité kreeg van Pascal Smet (Vooruit) een subsidie voor de Albanese schrijvers in België.

Smet gaf de subsidie als collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Het Internationaal Comité vzw (IC) is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie die een emanciperende functie en brugfunctie vervult. Het IC verenigt en ondersteunt lidorganisaties van mensen met een migratieachtergrond. Het IC vertegenwoordigt de belangen van en samen met de aangesloten lidorganisaties. Als pleitbezorger faciliteren we maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid.

Het Internationaal Comité heeft zijn wortels in en rond de steenkoolmijnen van Limburg. Vanaf de jaren ‘50 organiseerde het ACV zijn vakbondswerking voor mijnwerkers in zogenaamde “comités”, op basis van nationaliteit, met militanten van dezelfde afkomst. Zo bestond er een Italiaans Comité, een Portugees Comité, een Grieks Comité, enz. Geleidelijk aan ontwikkelde er zich binnen de gemeenschappen van migranten en rond die vakbondscomités ook een uitgesproken sociaal-culturele werking.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More