Parket vraagt ook opheffen onschendbaarheid van kamerlid Jean-Marc Delizée (PS)

Tijdens de Commissie Vervolgingen van De Kamer werd twee keer vergaderd over het opheffen van de onschendbaarheid van een kamerlid. Volgens diverse Franstalige bronnen gaat het om Jean-Marc Delizée (PS).

Jean-Marc Delizée (Oignies-en-Thiérache, 30 juli 1959) is een Belgisch politicus voor de PS. Hij zou geflitst zijn aan een gecorrigeerde snelheid van 140 km/ u in een zone met een beperking van 70 km/u.  De feiten vonden plaats op 21 januari 2020 in Walcourt op de Nationale 5.

Delizée is ook voorzitter van de Commissie Mobiliteit. Enkele parlementsleden hebben hierover al hun ongenoegen geuit. Volgens hen heeft hun collega onvoldoende geloofwaardigheid om aan te blijven als voorzitter van die Commissie.

Tijdens de plenaire zitting van De Kamer werd eerder door de voorzitster melding gemaakt van een bij haar toegekomen brief van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik.

De procureur-generaal is een magistraat bij het Openbaar Ministerie (op dit niveau ook wel parket-generaal genoemd). Hij wordt bijgestaan door advocaten-generaal en substituten procureur-generaal. De benaming procureur-generaal wordt voor verschillende functies gebruikt: het hoofd van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie en het hoofd van het parket-generaal bij de hoven van beroep. In Luik is dit Christian De Valkeneer.

In het document vraagt de procureur-generaal om de Kamer in de mogelijkheid te stellen in toepassing van artikel 59 van de Grondwet eventuele vervolgingen ten laste van één van de Kamerleden toe te laten. Concreet betekent dit dat de parlementaire onschendbaarheid opgeheven zou kunnen worden. Daar wordt door de andere kamerleden over beslist.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More