Parket en stad Brussel sluiten protocolakkoord over inbreuken van minderjarigen

Het parket en de stad Brussel hebben een aantal protocolakkoorden gesloten. Een protocolakkoord slaat specifiek op (gemengde) inbreuken begaan door minderjarigen in Brussel.

Dat protocol is enkel van toepassing op minderjarigen die op het ogenblik van de feiten de leeftijd van 14 jaar of 16 jaar (afhankelijk van de inbreuk) hebben bereikt en waarvan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of in het geval van co-ouderschap bij gescheiden ouders de persoon waarbij de betrokkene gewoonlijk verblijft, een verblijfplaats heeft of hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de andere gevallen volgt het proces-verbaal de klassieke weg.

De procureur des Konings verbindt zich ertoe om voor de hierna opgesomde gemengde inbreuken geen vervolging in te stellen, en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe om de naar behoren vastgestelde inbreuken af te handelen: vernieling van roerende en onroerende goederen met uitzondering van voertuigen en bewakingscamera’s, lichte gewelddaden en beledigingen.

De protocolakkoorden staan volgende maandag 22 februari op de agenda van de gemeenteraad. In principe worden ze goedgekeurd.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More