Pakt het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid de coronacrisis wel goed aan?

Het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) neemt tijdens de coronacrisis een overkoepelende rol op als centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid. Daarnaast zorgt het CCVO ook voor uniforme communicatie over de Vlaamse maatregelen en over de impact van de coronacrisis op werking van de Vlaamse overheid naar zowel Vlaamse overheid als lokale besturen.

Een voorbeeld van die communicatie is een schrijven van CCVO naar de steden en gemeenten. Het CCVO heeft 2 grote taken tijdens de coronacrisis. Het concretiseert en verduidelijkt​ de crisismaatregelen verder samen met experten in de entiteiten. En het staat voor de communicatie en informatiedoorstroming naar en tussen de entiteiten van de Vlaamse administratie en de crisiscellen van de andere bestuursniveaus​ (zowel federaal als lokaal).

Na bijna een jaar coronacrisis is het de vraag of dat Vlaamse crisiscentrum wel goed werk levert. Daarom werd een doorlichting of audit met betrekking tot die COVID-19-crisis uitgevoerd: ‘De werking van het Crisiscentrum Vlaamse overheid’ (ontwerprapport auditopdracht 2001 015 – AUV/20/26.11/DOC.049).

Op basis van een vergadering eind vorig jaar weten we dat consultant Deloitte de studie (mee) uitvoerde. Op basis van die vergadering weten we ook dat de doorlichting van de werking van het Crisiscentrum Vlaamse overheid (CCVO) in het kader van de COVID-19 crisis een “interessante audit” betreft “met nuttige aanbevelingen”. Meer details zijn er niet en zullen er gezien de beperkte toegang tot het rapport ook niet zijn. Vraag is natuurlijk of Vlaamse burgers geen recht hebben op die informatie van dergelijke audits over belangwekkende onderwerpen.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More