Oxfam Solidariteit krijgt half miljoen euro van Jambon

De Vlaamse Regering kende gisteren op voorstel van minister-president Jan Jambon 489.000 euro subsidie toe aan Oxfam Solidariteit vzw.

Oxfam krijgt het geld van de Vlaamse overheid voor de ondersteuning en de versterking van de humanitaire sector in Mozambique via het humanitair consortium COSACA, bestaande uit Save the Children, Care en Oxfam.

De humanitaire sector moet er volgens Jambon dringend versterkt worden om snel, veilig en effectief te kunnen reageren. Lokale actoren zoals de overheid en civiele organisaties moeten getraind worden op het gebied van rampenparaatheid en -respons om als eerstehulpverleners te kunnen optreden in geval van een humanitaire ramp.

COSACA wil hier de komende twee jaar verder op inzetten, door de expertise van elke organisatie aan te wenden in een geïntegreerd trainingsaanbod met aandacht voor gender, borging en bescherming.

In februari 2018 kwam Oxfam wereldwijd in opspraak door seksueel wangedrag van sommige medewerkers. 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More