Overheid wil waarborg voor Dexia met 10 jaar verlengen, maar verlaagt wel bedrag tot 75 miljard euro

De groep Dexia heeft de financiële crisis van 2008 en later niet overleefd. De Belgische staat moest meermaals ingrijpen om te voorkomen dat een ineenstorting van de groep de financiële stabiliteit in gevaar zou brengen en om de deposanten te beschermen.

De afwikkeling van de groep is nog steeds aan de gang en blijft de steun van de staat vergen, gezamenlijk met deze van de Franse staat.

De waarborg van 85 miljard euro die in januari 2013 werd toegekend, dekt de schulduitgifte van Dexia Crédit Local tot 31 december 2021. Deze einddatum komt voort uit de vereisten inzake staatssteun opgelegd door de Europese Commissie, dewelke dergelijke steun niet wenst toe te laten voor langere periodes dan van telkens tien jaar. Het was van meet af aan duidelijk dat de liquidatie van de activa van Dexia niet binnen deze termijn zou worden afgerond.

Met een nieuw wetsontwerp wordt dan ook beoogd deze waarborg te verlengen voor een nieuwe periode van tien jaar. Het bedrag ervan wordt verlaagd van 85 miljard euro tot 75 miljard euro. Dit bedrag is een plafond en zal niet noodzakelijkerwijs volledig worden aangewend door Dexia.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More