Overheid schakelde wetenschappers in om corona-angst op te wekken

“Meningen op bestelling.”

“Angst en volgzaamheid bij de bevolking”, dat moesten volgens de Duitse krant ‘Die Welt ‘wetenschappers teweeg brengen met hun ‘expertise’. De krant beschikt over e-mails die dateren van maart en april 2020 – tijdens de eerste Duitse lockdown – waarin staatssecretaris Markus Kerber wetenschappers de opdracht gaf om met een plan te komen om een draagvlak te creëren voor strengere maatregelen. Het Duits ministerie bestelde een worstcasescenario om “mentale en planmatige” controle te hebben op de bevolking en om “maatregelen van preventieve en repressieve aard” te kunnen plannen. Er werden bijvoorbeeld campagnes bedacht met beelden van mensen die in ademnood sterven omdat er zogezegd geen IC-bedden beschikbaar waren.

‘Die Welt’ kon uit het mailverkeer vaststellen dat wetenschappers onderling ‘onderhandelden’ over het ‘mogelijke dodental’ dat ze zouden verzinnen. Het RKI – het Duitse Scinsano – stelde voor met hun inschatting te werken van 0,56 procent van de besmette personen, maar een medewerker van het RWI, een invloedrijk economisch onderzoeksinstituut, pleitte voor het sterftepercentage van 1,2 procent. Het moest “beter slechter dan te goed” zijn.

Het ministerie nam uiteindelijk beide sterftecijfers op, maar voor de worstcasescenario kwamen ze met het verhaal van het RWI en voorspelden ze een apocalyptische toekomst. Zeventig procent van de bevolking zou besmet raken en meer dan een miljoen mensen zouden overlijden.

De zaak komt straks voor in de commissie binnenland van de Duitse Bondsdag. Volgens het Duitse ministerie ziet ‘Die welt’ het verkeerd en was het alleen maar bedoeld om een worstcasescenario te verhinderen en niet als een “allesomvattende theoretische verhandeling”.

Hoe zit het eigenlijk in ons land met de controle van de cijfers? Wie controleert wie en hoe? Hebben we ons laten besturen door cijfers die oncontroleerbaar zijn?

Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More