Overheid pompt half miljard euro in NV Relaunch for the Future

Op 25 mei werd de NV Relaunch for the Future opgericht door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Die voert het centraal beheer van de participaties van de federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

De nieuwe vennootschap heeft tot voorwerp het economisch overheidsinitiatief te bevorderen en tot de tenuitvoerlegging van de industriële politiek van de Staat bij te dragen door de rechtstreekse of onrechtstreekse uitvoering van, na een geïndividualiseerde analyse en in functie van de behoeften en de beschikbare middelen.

De Raad van State onderzocht eerder de scope van deze nieuwe ondernming. De Raad stelde: “De vraag rijst of met de ontworpen regeling niet de bevoegdheid van de gewesten inzake “het economisch beleid” in de zin artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 `tot hervorming der instellingen’ wordt betreden.”


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More