Overheid betaalt flink om nutteloos huurcontract van 2,6 miljoen euro te beëindigen

De Regie der Gebouwen is contractueel verbonden aan Deka Immobilien Beteiligungsgesellschaft MBH voor het gebouw aan de Paleizenstraat 48 in 1030 Brussel. Het gebouw staat vandaag leeg, maar het contract loopt slechts ten einde op 31 december 2026. Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, is bevoegd.

Aangezien het gebouw momenteel – en in de toekomst – niet gebruikt wordt door federale diensten, wil de Regie der Gebouwen dit huurcontract vroegtijdig opzeggen. De ministerraad ging daarom vandaag akkoord met een minnelijk voorstel tot vervroegde beëindiging op 31 maart 2021, tegen een opzeggingsvergoeding. Hoe groot die vergoeding is wordt niet meegedeeld.

Opmerkelijk: Knack kwam enkele dagen geleden te weten hoeveel dat leegstaande gebouw kost: welgeteld 2.652.719,14 euro. Zo veel huur betaalde de federale overheid in 2020 voor dat kantoorgebouw aan de Paleizenstraat 48 in Schaarbeek. Opvallend, want het adres staat op lijsten met leegstaande overheidsgebouwen in 2019 en 2020, waarop Knack de hand kon leggen dankzij de wet op de openbaarheid van bestuur. Het verlaten pand, vlak bij het station Brussel-Noord, telt acht verdiepingen, heeft een oppervlakte van 12.500 vierkante meter en een wachtzaal voor 150 personen met een glazen koepel.

Aangezien het huurcontract nog tot eind 2026 loopt, zal de opzeggingsvergoeding aan de hoge kant liggen.

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More